måndag 9 november 2015

Dubbelstickad text

Efter att ha visat upp den dubbelstickade filten här och på Facebook, har jag fått lite frågor angående den stickade märkningen jag gjorde, så jag tänkte att jag kunde beskriva tekniken lite mer ingående i ett eget inlägg.


Att dubbelsticka bokstäver eller siffror är förstås inte svårare än att sticka vilket annat mönster som helst. Kruxet är bara att texten blir spegelvänd på stickningens ena sida om man följer ett vanligt diagram med text utritad. Därmed går ju lite av effekten med dubbelstickningen förlorad, när den ena sidan plötsligt blir en avigsida. Hemligheten ligger i att rita ut stickningens båda sidor separat, och hålla ordning på två diagram samtidigt när man stickar.


Texten på stickningens ena sida ritas ut som vanligt (översta raden). På andra sidan måste den både spegelvändas och skrivas baklänges (nedersta raden). De båda varianterna ritas med fördel ut under varandra, som jag gjort ovan, för att underlätta när man sedan ska sticka hela härligheten. 
När det kommer till själva stickningen, gäller det att hålla tungan rätt i mun. Om jag skulle dubbelsticka enligt diagrammen ovan, börjar jag som vanligt nere i högra hörnet. På den sida av stickningen som jag har vänd mot mig, alltså varvets räta maskor, följer jag det nedre diagrammet. För sidan som är vänd bort från mig, det vill säga varvets aviga maskor, följer jag det övre.


Mina första fem räta maskor, enligt nedre delen av bilden ovan, skulle alltså bli:

1 maska bottenfärg
3 maskor mönsterfärg
1 maska bottenfärg

Detta samtidigt som varannan maska (de aviga) stickas enligt det övre diagrammet:
1 maska bottenfärg
2 maskor mönsterfärg
2 maskor bottenfärg

Nu gäller det dock att komma ihåg, att det som är bottenfärg på stickningens ena sida, är mönsterfärg på den andra! Det är här det kan kortsluta sig lite i huvudet... Detta innebär också att man ibland stickar flera maskor av samma färg direkt efter varandra, både som rät och avig maska, vilket annars inte händer i dubbelstickning, då varje rät maska motsvaras av en avig i den andra färgen.


På mitt andra varv, börjar jag i diagrammens vänstra hörn, en rad upp. Nu visar dock det övre diagrammet de räta maskorna, och det nedre de aviga. Alltså motsatt från hur det var på första varvet. För mig underlättade det att tänka att det ena diagrammet alltid motsvarar sidan med vit botten på min filt och det andra den med rosa. Sedan stickar man på detta sätt, och följer hela tiden båda diagrammen. Det är till stor hjälp att placera ut markeringar tätt i stickningen - jag hade dem var 8:e maska - så att det går enkelt att dubbelkolla maskorna efter varje passerad markering. 


En provlapp är förstås också att rekommendera innan man börjar med något större projekt :)


Det krävde lite extra tålamod och koncentration, men nog blev det bra till slut!

Inga kommentarer: